Mine mærkesager

Sund natur og sunde virksomheder:

En sund og stærk samfundsøkonomi er forudsætningen for et fremtidigt velfærdssamfund. Jeg vil arbejde for gode rammevilkår til virksomheder og iværksættere og på at sikre en sund udvikling af vores natur og miljø gennem en aktiv skatte- og miljøpolitik. De danske virksomheder skal være med til at tage ansvar for natur og miljø – mange gør det allerede.

Tryghed for danskerne:

Det er en vigtig samfundsopgave at sikre nærhed til borgerne. Jeg vil arbejde for forbedrede og flere lokale sundhedstilbud. Jeg vil også arbejde for, at vi får etableret et synligt, borgernært og tryghedsskabende politi samt skærpede straffe for personfarlig kriminalitet. Kriminelle udlændinge skal udvises af Danmark.

Muligheder for alle:

Alle mennesker bør gives muligheder for at udfolde deres evner og talenter. Jeg vil arbejde for optimale rammer for folkeskolen og alle øvrige uddannelser. Formålet hermed er, at den enkelte formår at tage ansvar for eget liv og for samfundet gennem gode uddannelses- og jobmuligheder.